Veelvoorkomende onderwerpen in algemene voorwaarden

Onderstaande opsomming betreft veelvoorkomende onderwerpen in algemene voorwaarden. Per bedrijf kan dit uiteraard verschillen en bovendien kunnen voor uw bedrijf onderwerpen worden opgenomen die niet tussen onderstaande opsomming staan.

 1. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid;
 2. Verplichtingen van klanten;
 3. Aanbod en totstandkoming van overeenkomsten;
 4. Algemene bepalingen over toepasselijkheid en vernietiging van de algemene voorwaarden;
 5. Het wettelijke herroepingsrecht van consumenten indien sprake is van een ‘overeenkomst op afstand‘ of ‘overeenkomst buiten de verkoopruimte‘;
 6. Vrijwaring;
 7. Opzegging en tussentijdse annulering van overeenkomsten en de gevolgen daarvan;
 8. Prijswijzigingen en andere prijsvoorwaarden;
 9. Bijkomende kosten;
 10. Betalingsvoorwaarden en de gevolgen van niet-tijdige betaling;
 11. Eigendomsvoorbehoud in geval van productverkoop;
 12. Bescherming van intellectuele eigendom;
 13. Toepasselijk recht en geschilbeslechting.